Webové stránky a aplikace

Nabízíme výrobu webových stránek, ať již kompletní práci na klíč nebo tvorbu dílčích webových aplikací či prvků.

Stránky, které vytváříme, jsou zaměřené na uživatele-zákazníka tak, aby nekladly žádné překážky při vyhledávání informací a na cestě k vytyčenému cíli (např. objednání služeb).

Naše benefity:

Nejdříve konzultujeme s klientem, co od svých stránek očekává a jakému účelu by měly sloužit. Na základě toho navrhneme strukturu stránek, aby se v nich cílový uživatel dobře orientoval.

Dále jsou důležité dobře napsané texty. Kvalitní textový obsah prodává. Nejdříve najdeme důležitá klíčová slova (taková, která uživatelé zadávají do vyhledavačů) a na nich vystavíme obsah stránky. Tím se zvyšuje šance, že se stránka objeví výše ve výsledcích vyhledávání.

Strukturu a obsah textu se musí přizpůsobit i čtenářům. Lidé na internetu texty většinou nečtou, spíše očima přejíždějí stránku, a proto potřebují dobře strukturovaný text, nadpisy, body, na kterých se očima zachytí a které upoutají jejich pozornost a které budou číst.

Grafický design webu navrhujeme tak, aby podpořil účel a textový obsah stránky. Musí být hezký, příjemný, zapamatovatelný, nesmí však uživatele rušit a odpoutávat pozornost od vytyčeného cíle.

Stránky tvoříme dle standardů. Neoptimalizujeme je pro žádný prohlížeč. V dnešní moderní době chytrých mobilních telefonů, konzolí, nastupujícího internetu přes televizi a podobně je nepřeberné množství technologií, jak stránky prohlížet. Pro nevidomé slouží například i hlasové čtečky. Bereme v potaz i další možné handicapy uživatele – technologické i fyzické. Nechceme vás připravit o žádného zákazníka. Dodržování standardů je základ.

 

Ukázky:

Ukázka - GabiGold.cz GabiGold.cz

Společnost: A.G.P.Editions spol. s r.o.

Datum: 15. 6. 2010

Druh: webové stránky

Formát: *.jpg

Velikost: 184 kB