Produkční práce

Zajistíme zázemí pro vaše projekty, zorganizujeme herecký ansámbl (včetně komparsu), najdeme a zajistíme lokace a řadu dalších služeb v rámci výroby filmu (videoklipu, reklamního spotu apod.). V rámci vlastních kapacit nebo externích spolupracovníků jsme schopni za zajímavé ceny poskytnout následující služby:

Casting - výběr vhodných herců, vyřízení smluv, veškerá komunikace, organizace dle natáčecího plánu atd.

Lokace - vyhledání a zajištění pro natáčení

Catering - obstarání jídla a nápojů během natáčení

Natáčecí plán - rozvržení natáčecích dnů dle lokalit, časových možností herců apod.

Rekvizity - výroba, popř. zajištění rekvizit

Vozový park - zajištění dopravy pro herce a štáb, zapůjčení dopravních prostředků (od lodě po letadlo) na natáčení

Vyhledávání a komunikace s možnými partnery filmu - oslovení sponzorů a dalších možných partnerů vašeho projektu

Kostýmy - výroba, popř. zajištění kostýmů

Masky - dodáme maskérky pro vaše projekty, zajistíme výrobu složitějších masek